6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU

GİZLİLİK POLİTİKASI ve AYDINLATMA METNİ
Giriş

WORLD MEDICINE OPHTHALMICS İLAÇLARI SAN. LTD. ŞTİ. olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak verilerinizin işlenmesi, toplanması, saklanması ve kullanılmasını sağlamak ve gizliliğinizi korumak amacıyla ciddiyetle mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini almaktadır. Siz de işbu Gizlilik Politikası’nı kabul ederek kişisel verilerinizin işlenmesini ve paylaşılmasını kabul etmiş oluyorsunuz.

Gizlilik Politikamız kişisel veri barındıran her sayfada bulunmaktadır.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz;

  1. - Hukuka ve dürüstlük kuralının öngördüğü biçimde,
  2. - İşlenme amaçları ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak,
  3. - Doğru ve güncel olarak,
  4. - Belirli açık ve meşru amaçlar ile işlenecektir.

Şirket tarafından toplanan kişisel veriler, web sitesinin işleyişinin iyileştirilmesi, bakım ve destek hizmetleri ile yedekleme hizmetlerinin sunulması amaçları dahil olmak üzere, Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve Şirket ve iş ilişkisi içerisinde bulunduğu kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini ile Şirket’in ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası, Şirket politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla işlenmektedir. Yukarıdakilere ek olarak bu site yoluyla toplanan kişisel verileri, sitemizin içeriğini geliştirmek ve eğer talep etmişseniz size bilgi sunmak amacıyla da kullanabiliriz.

 Kişisel Verileri Toplama ve İşlemenin Yöntemi, Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda Şirketçe sunduğumuz hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda Şirketimizin sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir. Kişisel verilerinizin toplanması için çerezlerden (cookie) de yararlanılmaktadır. Bunlar hakkında bilgiler aşağıda paylaşılmıştır.

 Çerez (Cookie) Kullanımı Hakkında Bilgiler

Çerezler (Cookie), ziyaret edilen internet sitelerinin, internet tarayıcıları (örn. Safari, Chrome, Edge gibi) vasıtasıyla internete bağlandığınız cihaz üzerinde veya ağ sunucusunda depolanan küçük metin dosyalarıdır. Çerezler (Cookie) vasıtasıyla internet sitesinin işlevselliği arttırılmakta ve kullanıcı deneyimi geliştirilebilmektedir. Şirket çerezleri (cookie), yukarıda sayılan amaçları gerçekleştirmek, internet sitesinin işlevselliğini ve performansını arttırmak, veri sahiplerine sunulan hizmetleri geliştirmek ve bu hizmetlerin kişiselleştirilmesine imkân vermek gibi amaçlarla kullanmaktadır. Şirket, İnternet sitesinde hem Şirket’e ait çerezleri (cookie) (bunlar birinci taraf çerezleri olarak adlandırılmaktadır), hem de üçüncü kişilere ait çerezleri (cookie) (bunlar üçüncü taraf çerezleri olarak adlandırılmaktadır) kullanmaktadır. İnternet Sitesinde kullanılmakta olan çerez (cookie) türleri aşağıda gösterilmektedir:

Oturum Çerezleri (Session Cookies)Oturum çerezleri, İnternet Sitesi’nin açık kaldığı sürece kullanılan, internet tarayıcısı kapatıldıktan sonra silinen geçici çerezlerdir. Bu tür çerezlerin kullanılmasının temel amacı, kullanım süresince İnternet Sitesi’nin düzgün bir biçimde çalışmasının teminini sağlamaktır.
Kalıcı Çerezler (Persistent Cookies)  Kalıcı çerezler İnternet Sitesi’nin işlevselliğini artırmak, kullanıcılara daha hızlı ve iyi bir hizmet sunmak amacıyla kullanılan çerez türleridir. Bu tür çerezler tercihlerinizi hatırlamak için kullanılır ve tarayıcılar vasıtasıyla cihazınızda depolanır. Kalıcı çerezlerin bazı türleri; İnternet Sitesi’ni kullanım amacınız gibi hususları değerlendirerek sizlere özel öneriler sunulabilmesini sağlayabilmektedir. Kalıcı çerezler sayesinde İnternet Sitesi’ni aynı cihazla tekrardan ziyaret etmeniz durumunda, İnternet Sitesi’ni daha önceden ziyaret etmiş olduğunuz anlaşılabilir. Böylelikle size daha iyi bir hizmet sunulabilir.

İnternet sitesinde kullanılmakta olan çerezler (cookie) aşağıda listelenmiştir:
Teknik Çerezler (Technical Cookies)Teknik çerezler ile internet sitesinin çalışmasının sağlanmakta, internet sitesinin çalışmayan sayfaları ve alanları tespit edilmektedir.
Flash Çerezleri (Flash Cookies)İnternet sitesinde yer alan görüntü veya ses içeriklerini etkinleştirmek için kullanılan çerez türleridir.
Analitik Çerezler(Analytical Cookies)Analitik çerezler ile internet sitesini ziyaret edenlerin sayıları, internet sitesinde görüntülenen sayfaların tespiti, internet sitesi ziyaret saatleri, internet sitesi sayfaları kaydırma hareketleri gibi analitik sonuçların üretimini sağlayan çerezlerdir.
Kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar

Kişisel verilerinizi, yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olarak işlenmek üzere tedarikçilerimiz, iş ortaklarımız, iştiraklerimiz, kanunen yetkili kamu kurumları ile hukuken yetkili özel kişi ya da kuruluşlarla ve anlaşmalı olduğumuz Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimlerine (OSGB) işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanları da dahil diğer üçüncü kişilere hukuki sebeplerle paylaşabilmekteyiz.

Kişisel Verilerin İşlenme Süresi

Kişisel verileriniz hukuki yollarla, amaca uygun şekilde işlenebilecektir. Veri işleme amaçlarının sona ermesi halinde, mevzuatın izin verdiği sınırlarda kişisel verileriniz işlenmeye devam edilecek, akabinde ise makul bir sebep ve süre bulunmaması halinde bu veriler vakitlice silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Haklar

Şirket tarafından kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini, işlenmişse buna ilişkin bilgileri, işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını, yurtiçinde veya yurtdışında verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme; eksik veya yanlış olması hâlinde verilerin düzeltilmesini, ilgili mevzuatta öngörülen koşullar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini, düzeltme/silme/yok etme işlemlerinin verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz. Bu hakları kullanmak için başvuru formunun aslını formda belirtilen kimlik doğrulaması yapılarak tarafımıza iletebilirsiniz.

Kişisel Verilerinize İlişkin Alınan Güvenlik Tedbirleri

Şirket, verilerinizin hukuka aykırı işlenmesini önlemek, güvenlik önlemleri çerçevesinde muhafaza edilmelerini sağlamak ve hukuka aykırı olarak kişisel verilerinize erişilmesini önlemek amaçlarıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik her türlü teknik ve idari tedbiri almaktadır.

Diğer Sitelere İlişkin Linkler

Bu Gizlilik Politikası, yalnızca bu site için geçerlidir; Şirket’e ait olmayan internet siteleri için geçerli değildir. Ancak internet sitemizde ziyaretçi/kullanıcıların ilgisini çekebileceğini düşündüğümüz başka internet sitelerine ait linkler bulunabilir. Amacımız, link verilen sitelerin güvenli internet siteleri olmasını sağlamaktır. Ancak, bu durum hiçbir şekilde link verdiğimiz internet sitelerinin güvenli olduğu veya gizlilik standartları konusunda garanti verdiğimiz ve burada yer alan Gizlilik Politikası ve Kullanım Koşulları’nın, anılan sitelerde de yürürlükte olduğu anlamına gelmez. Bu sebeple link verdiğimiz internet sitelerinin güvenliği ve içeriği ile ilgili olarak ziyaretçi/kullanıcılara herhangi bir garanti vermemekteyiz. Bu nedenle, bu internet sitesi dışında diğer bir sayfaya bağlanıldığında, kişisel tanımlayıcı bilgilerin verilmesinden önce, ilgili sitenin gizlilik politikasının incelenmesi tavsiye edilmektedir.

Gizlilik Politikasındaki Değişiklikler

Bu Gizlilik Politikası periyodik olarak gözden geçirilip düzeltilebilir. Bu siteyi kullanmakla bu politikayı önceden bildirmeden değiştirme hakkımız olduğunu ve topladığımız bilgi türleri, bunları nasıl kullandığımız ve varsa, hangi koşullarda ifşa edeceğimiz hakkında bilgi sahibi olabilmeniz için yapılan değişiklikleri bu sayfada yayınlamaya özen göstereceğimizi anlamış ve kabul etmiş oluyorsunuz. Size tavsiyemiz, bu siteyi her ziyaretinizde Gizlilik Politikası sayfamızı da ziyaret etmeniz ve bu şekilde değişikliklerden haberdar olmanızdır.

Veri Sahibi İlgili Kişinin Beyanı:

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, WORLD MEDICINE OPHTHALMICS İLAÇLARI SAN. LTD. ŞTİ’ne bildirdiğim ve/veya Şirket tarafından toplanan her türlü kişisel bilgimin WORLD MEDICINE OPHTHALMICS İLAÇLARI SAN. LTD. ŞTİ. tarafından işlenmesine ve aktarılmasına ilişkin yukarıda yapılan bilgilendirmeyi okuduğumu, incelediğimi, değerlendirip anladığımı ve KVKK kapsamında kişisel verilerimin yukarıda belirtildiği üzere toplanmasına, işlenmesine ve aktarılmasına açık onayımın olduğunu, kanunun bana tanımış olduğu haklarımı bildiğimi ve içeriğini okuyup anladığım yukarıdaki bilgilendirmeler çerçevesinde kişisel verilerimin WORLD MEDICINE OPHTHALMICS İLAÇLARI SAN. LTD. ŞTİ. tarafından toplanmasına, işlenmesine yukarıda belirtilen kişilerle paylaşılmasına açık rızam ile onay verdiğimi kabul ve beyan ederim.

6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu'na uygun ileti gizliliği açıklamamızı görmek için tıklayınız.
X
Gizlilik Politikamız
6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu'na uygun ileti gizliliği açıklamamızı görmek için tıklayınız.
X
Gizlilik Politikamız