Şirketimizin temel İnsan Kaynakları ilkesi, en önemli değerimizin insan kaynağı olduğu fikridir.

Amacımız, nitelikli iş gücünü şirketimize kazandırmak, çalışanlarımızın bilgi, deneyim, yetenek ve yaratıcılığından azami fayda sağlamak, etkinliklerini artırmak, gelişmelerine olanak tanımak, işbirliği ve dayanışmanın olduğu bir çalışma ortamı yaratmak, istihdam edilen çalışanların tutundurulması yolu ile kurumsal kültürümüzü ve kalıcı üstünlüğümüzü devam ettirebilmektir.

İnsan Kaynakları


Seçme ve Yerleştirme

Şirkete personel alımlarında yazılı ve sözlü sınav uygulanması esastır. Görev pozisyonunun özelliği ve alınacak personel sayısının sınırlılığı göz önüne alınarak gerektiğinde yazılı veya sözlü sınavlardan biri yapılmayabilir. Adaylara, alınacağı pozisyonun görev tanımlarının öngördüğü niteliklere göre yazılı ve sözlü sınavlar ile mülakat ve gerektiğinde diğer ölçüm araçları uygulanır.

Yabancı Dil Sınavı

Yabancı dil bilgisi gerektiren bölümlere yapılan alımlarda istihdam edilecek pozisyona uygun yazılı ve sözlü İngilizce lisan sınavı yapılır. Gerekli görülen departman ve pozisyonlar için mesleki yabancı dil sınavı yapılabilir.

Diğer Ölçüm Araçları

Yazılı/sözlü sınavlar sonucunda başarılı bulunan veya yazılı veya sözlü sınava tabi tutulmayan adayların, öngörülen pozisyon için gerekli olan beceriler ve davranış odaklı yeterliliklere uygunluk durumunu belirlemek amacıyla gerektiğinde kullanılır. Öngörülen pozisyonun gerekli kıldığı davranışsal ve beceri gerektiren özelliklere yakınlık durumu bu araçlarla belirlenir.

Oryantasyon

Oryantasyon programıyla işe yeni başlayan personelin Şirketin faaliyetlerini bilmesi, çalışma yöntemlerini öğrenmesi, uyum sağlama sürecinin hızlandırılması ve böylelikle şirketi tanımakla geçirilecek zamanın en aza indirgenerek bu yüzden doğabilecek hata ve maliyetleri en düşük seviyede tutulması hedeflenir. Oryantasyon eğitim veya deneme süresi içinde gerçekleştirilir.

Sınavlar

Personel adaylarına aşağıdaki sınav türleri uygulanır. Yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olan adaylar mülakata davet edilir. Sınav kurallarını ihlal eden adayların sınavı geçerli sayılmaz.

Eğitim Sözleşmesi

İşe alınacak personelin görev alacağı departmana bağlı olarak Başlangıç Temel Eğitimleri alması ve bu eğitimlerde başarılı olmasının gerektiği alımlarda, söz konusu eğitim sonuna kadar personel adayları ile eğitim sözleşmesi yapılır. Eğitimlerde başarılı olan aday işe alınır. Eğitimlerde başarılı olamayan adaylara ek bir sınav hakkı daha verilir. Başarısızlık halinde herhangi bir bildirime gerek duyulmaksızın eğitim sözleşmesi kendiliğinden sona erer. İşe giriş aşamasında Başlangıç Temel Eğitiminin zorunlu olduğu departmanlar Üst Yönetim tarafından belirlenir.

İşe Davet ve İşbaşı Bildirimi

İşe alınması kesinleşen aday işe davet edilerek kendisinden alıma esas evraklar talep edilir. Belirlenen sürede bu evrakı getirmeyenler ile, görevi kabul etmeyenlerin yerine yedek listeden davette bulunulur.

İş Başvurusu

World Medicine Ophthalmics ailesine katılmak için ik[@]wmo.com.tr adresine özgeçmişinizi gönderebilirsiniz. Açık pozisyonlar için kariyer.net sayfamıza göz atabilirsiniz veya iş başvuru formunu doldurabilirsiniz.

Staj Olanakları

Gençlere şirketimiz bünyesinde staj olanağı sunmaktayız. WM Ophthalmics bünyesinde staj yapan öğrenciler firmamızı ve kültürünü tanıma şansına, akademik bilgilerini pratiğe dönüştürme fırsatına sahip olurlar. Staj başvurusu için ik[@]wmo.com.tr adresine özgeçmişinizi gönderebilirsiniz.

6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu'na uygun ileti gizliliği açıklamamızı görmek için tıklayınız.
X
Gizlilik Politikamız
6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu'na uygun ileti gizliliği açıklamamızı görmek için tıklayınız.
X
Gizlilik Politikamız